செஞ்சோலையில் கொல்லப்பட்ட குழந்தைகளுக்கான நினைவு நிகழ்வு - Dundas Square, Toronto City Hall - Ninaivukal.com
Powered by SmugMug Log In